رابط یا اتصالات داربستی

/
رابط یا اتصالات داربستی برای اتصال دو لوله در سازهای که ارتفاع …

بست قائم یا تک پیچ

/
بست قائم یا تک پیچ اغلب از بست تک پیچ در حسینیه ها و تکایا و گلخا…