پیچ و مهره داربستی

رابط یا اتصالات داربستی

/
رابط یا اتصالات داربستی برای اتصال دو لوله در سازهای که ارتفاع …

مهره خروسک

/
مهره خروسک مهره بولت (مهره خروسکی) جهت مهار بولت همراه با واش…